Moje ime je Milica Savić. Rođena sam 1.maja 1976.godine u Novom Sadu. Oduvek me je interesovala psihologija i rad sa ljudima. Na edukaciji za psihoterapeuta sam naučila da razlikujem pomaganje od spašavanja. Svi mi volimo da budemo pitani i damo savet. Razlika u savetu prijateljice i razgovoru sa psihologom je u tome što je psiholog obučen da jača Vaše snage i pomaže Vam da nađete sopstveno rešenje. Sve to prati podržavajući odnos. Ljudi su osetljivi i samokritični kada greše. Uz pomoć psihologa nauče da prihvate svoje greške i kako da ih koriguju negujući sebe.

Moji klijenti su osobe koje su u trenutnoj životnoj krizi, slomljenog srca ili na životnoj prekretnici, depresivni i anksiozni, osobe sa bipolarnim poremećajem i osobe sa paničnim napadima. Imam odličnu saradnju sa kolegom psihijatrom, tako da radim sa osobama sa psihijatrijskom dijagnozom. U pravilnim vremenskim razmacima imamo supervizije i konsultacije sa kolegama stručnjacima.

Radeći u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada stekla sam Sertifikat o osposobljenosti za samostalan rad u struci. Preko deset godina radim kao psiholog. Ranije sam radila u školama i nevladinim organizacijama. Završila sam osnovni kurs gestovnog govora. Na dodatnim edukacijama sam stekla sertifikat iz Transakcione analize-Transactional Analyst-Counsellor. Pored toga sam učestvovala na: stručnom usavršavanju iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću-Acceptance and commitment therapy-ACT, Menadžment ljudskih resursa, Psihodijagnostika u sportu, HR-asistent, kongresu psihoterapeuta. Voditelj sam trening grupa Veštine komuniciranja i Emotivne pismenosti.

IMG-c2165123bd9477cca98f332edb69e7e1-V

Udata sam, imam dvoje dece. Držim radionice na razne psihološke teme. Želim da približim psihološka znanja i vežbe što većem broju ljudi. Ideja mi je da povećam svesnost kod ljudi i emotivnu pismenost, kako bi živeli život ispunjen radostima.

Moja dodatna interesovanja su muzika i umetnost. Volim da pravim stvari i da radim u bašti. Prirodna sam i spontana. Srešćete me na svirci, u nekoj bašti na kafi, na biciklu na ulici, u kupovini… Obična sam kao i Vi.

Možete me pronaći u mom Savetovalištu Enigma u Novom Sadu 0645821103

%d bloggers like this: