“Enigma”

“Enigma”

“Kod unutarnjih borba koje čovek vodi sa samim sobom i sa nepoznatim silama u sebi, važi više nego igde pravilo: ne predaj se! — Ni predaje, ni ustupanja! “ Ivo Andrić Ponekad smo sami sebi nerazumljivi. Smatramo da ne bi trebalo da se ponašamo na određeni način, a ipak to činimo. Verujemo da sa nama nešto […]

Psihoterapija depresije

Psihoterapija depresije

  Psihoterapija je složena delatnost, koja podrazumeva donošenje niza odluka o tome kako najbolje intervenisati. Tokom vremenski ograničene terapije potrebno je da rad bude efikasan i da podstiče promenu u kratkom vremenskom periodu. Mislim na svaku seansu posebno. Nekad je rad na depresiji dugotrajan proces, ali se može razložiti na faze. Korisno je podučavanje klijenta […]

5 pravila kojima sabotiramo sebe da primimo ljubav

5 pravila kojima sabotiramo sebe da primimo ljubav

Klod Štajner je definisao pet pravila koja učimo u detinjstvu u vezi sa davanjem, primanjem, traženjem i odbijanjem jedinica pažnje. Ako osoba usvoji neko od tih pravila, uskraćena je primiti i dati bliskost i ljubav. Nemoj ukazati pažnju drugome Nemoj tražiti pažnju od drugoga Ne prihvataj pažnju od drugoga Ne odbijaj pažnju od drugoga Ne […]

Životni skript

Životni skript

U želji da smanje svoju strepnju pred nepoznatom budućnošću, ljudi su oduvek pokušavali da proniknu u logiku ljudskog ponašanja. Ljudi se ne ponašaju slučajno i ne žive svoj život slučajno, uvek postoji izvesna logika iza različitih ljudskih reakcija. Ovu nesvesnu logiku u transakcionoj analizi nazivamo životni skript. Ljudi na osnovu svojih ranih  životnih iskustava formiraju […]

Destruktivne uloge-Spasilac, Žrtva, Progonilac

Destruktivne uloge-Spasilac, Žrtva, Progonilac

  Sagledajte svoje ponašanje u kontekstu ovih destruktivnih uloga i procenite u kojoj  ste najčešće? Spasioci brinu o drugima tako što rešavaju njihove probleme, sprečavajući ih da samostalno donose odluke i nađu sopstveni put. Spasilac radi za druge ljude stvari koje ne bi trebalo da radi. Remeteći granice preopterećuje i sebe i druge. Motiv takvog […]

Referentni okvir

Referentni okvir

                                              “Ja opažam svet na svoj način.                                  Vi imate svoj način i on će se razlikovati od […]