Enigma hemije privlačnosti

Enigma hemije privlačnosti

Enigma hemije privlačnosti Često ljudi prave poređenje sa hemijom kada govore o privlačnosti i sviđanju. Kada se osoba, koja je u potrazi za partnerom, upozna sa nekim novim, možemo čuti da je za dalji odnos bilo presudno da li je bilo “hemije”. Razlog što ljudi govore o hemiji je što privlačnost doživljavaju kao vrstu unutrašnjeg […]

Domaći zadatak kod psihologa

Domaći zadatak kod psihologa

Psihoterapija je naziv za razgovor sa psihoterapeutom, u kome mu se obraćate za  pomoć u oblasti mentalnog zdravlja. Psihoterapija je  postupak koji se primenjuje sa ciljem da se klijent osposobi da sam rešava svoje probleme. Kada idete na seanse kod psihologa, domaći zadatak je deo tretmana. Obično ga osmišljava terapeut. Zadatak koji dobijete da uradite […]

Kako volimo?

Kako volimo?

Tekst je inspirisan knjigom “Emocije” Z.Milivojevića

U inat …

U inat …

(Tekst Zorana Milivojevića) Prkos je slovenska reč, a inat je turcizam i na turskom znači „čvrsto uverenje”. Malo dete nije u stanju da razume razliku između sebe i svojih želja, tako da pogrešno misli da ga ne vole roditelji koji mu nešto zabranjuju. Zato dete počinje da protestuje na ovakvu „nepravdu”. Njegov cilj nije da […]

Anksioznost

Anksioznost

Anksioznost nije retka pojava i mnogo ljudi ima problema sa anksioznošću. Odustanite od borbe sa anksioznošću. Prihvatite je i upoznajte. Što se više borite, ona postaje jača i duže traje. To vas umara i iscrpljuje. Ne izbegavajte situacije u kojima se osećate anksiozno. Tako jačate svoj osećaj bespomoćnosti. Sagledajte situaciju iz više uglova i potražite […]

Instant rešenje-Hedonistička zabluda

Instant rešenje-Hedonistička zabluda

(izvod iz teksta N.Kurlagić) U današnje vreme dosta stvari vas može zadovoljiti brzo i lako: Instant kafa, ručak, zarada, sex, zabava, … Kada klijent dođe na psihoterapiju, kao ishod tretmana želi da bude srećan. Nekima to znači da budu “kao pre”. Psihoterapija ne čini čoveka srećnim tek tako, sama od sebe. Nije dovoljno da kažete […]

Spontanost

Spontanost

Kada se u različitim psihološkim teorijama opisuje kakva bi idealna ličnost trebalo da bude, naglašava se da bi trebalo da bude spontana. To je razumljivo, jer je nečija spontanost znak da je u skladu sa samim sobom. Spontano izražavanje jeste osobina onih ljudi za koje kažemo da imaju integrisanu ličnost. Ali zar nisu upravo deca […]