DEPRESIJA-Psihoterapija depresije

DEPRESIJA-Psihoterapija depresije

Psihoterapija je složena delatnost, koja podrazumeva donošenje niza odluka o tome kako najbolje intervenisati. Nekad je rad na depresiji dugotrajan proces, ali se može razložiti na faze. Korisno je podučavanje klijenta o modelima koji mu mogu pomoći da shvate svoja iskustva i proces. Kako izgleda moj rad sa klijentima koji imaju dijagnozu depresije? Na upoznavanju […]

ANKSIOZNOST i plan samonege

ANKSIOZNOST i plan samonege

Vežba koja pomaže kod anksioznosti i depresije, utiče na podizanje samopouzdanja i samopoštovanja.   Milica Savić, diplomirani psiholog Savetovalište Enigma 0645821103

DEPRESIJA I ANKSIOZNOST-Prva 3 koraka

DEPRESIJA I ANKSIOZNOST-Prva 3 koraka

Svakodnevno naš mozak “ćaska” sa nama kroz “samo-govorne” poruke. Te poruke mogu biti pozitivne, neutralne i negativne. Pozitivne i neutralne poruke uključuju samopomažući govor poput: “…prebrodićeš ovo…”, ” …ovo si pametno uradila …” Ove pozitivne i neutralne poruke nam ne štete i ne zahtevaju da obratimo pažnju na njih. Poruke koje nam mozak šalje mogu […]

ANKSIOZNOST-Ignorisanje znakova stresa

ANKSIOZNOST-Ignorisanje znakova stresa

Anksiozni ljudi često nisu u dodiru sa sopstvenim telom. Ako ste anksiozni, vi ste preokupirani sopstvenom glavom, niste povezani sa ostatkom tela. Može biti da ignorišete, često nesvesno, čitav niz fizičkih simptoma koji se javljaju kada ste pod stresom. Anksiozne osobe imaju dug istorijat preteranog naprezanja u pokušaju da urade mnogo za premalo vremena. Moguća […]

ANKSIOZNOST-Psihološke rane

ANKSIOZNOST-Psihološke rane

Kad nam je samopoštovanje slabo, ranjivi smo na emocionalne i psihološke povrede koje doživljavamo u svakodnevnom životu. Teže usvajamo pozitivne komentare i druge stvari koje nas emotivno hrane. Osećamo se nesigurno, slabi smo i nemamo poverenja u sebe. Jačanjem samopoštovanja jačamo oslabljeni emocionalni imunološki sistem, stvaramo zaštitu od pretnji kojima je izloženo naše psihološko zdravlje. […]

ANKSIOZNOST I DEPRESIJA-Kako su povezani sa nesanicom?

ANKSIOZNOST I DEPRESIJA-Kako su povezani sa nesanicom?

Razni oblici anksioznosti se pogoršavaju  nakon neprospavane noći. Većini ljudi potrebno je sedam do osam sati sna, od kojih je barem šest sati neprekidan san. Prvih nekoliko sati spavanja spavamo dubokim snom. Duboki san je potreban da bi se organizam regenerisao za naredni dan. Potom se javljaju i postaju sve učestalije REM faze. Faze sanjanja […]

ANKSIOZNOST

ANKSIOZNOST

Osoba je anksiozna kada procenjuje da nije u stanju da izađe na kraj sa životnim teškoćama. Postoje brojne situacije u kojima je anksioznost sasvim racionalno i adekvatno osećanje. Na primer brojne telesne bolesti koje čoveka mogu ograničavati u njegovim potencijalima i akcijama. Kod starih ljudi koji osećaju da ih telo više ne sluša. Kada osoba […]

PARTNERSKO SAVETOVANJE- 4 modela partnerskih odnosa

PARTNERSKO SAVETOVANJE- 4 modela partnerskih odnosa

U svom radu sa klijentima volim negujući odnos i razmenu informacija. Sledeći tekst E.Ilić sam skratila sa ciljem da podelim informaciju. Vaša lična stvar je šta ćete uraditi sa tom informacijom. Nemojte sebe požurivati ili osuđivati. Iskustvo psihologa mi govori da je promena spor proces, ali ako želite da krenete za njom, doći ćete do […]

DEPRESIJA-Kako se nagraditi kada smo depresivni?

DEPRESIJA-Kako se nagraditi kada smo depresivni?

Mnogi depresivni i anksiozni klijenti sebe ne nagrađuju za pozitivna ponašanja. Često veruju da bi se trebali kazniti za neuspehe, umesto da se nagrade za uspehe. Za učvršćivanje nagrade je važno da se ona primeni što pre nakon pozitivnog ponašanja. Nagradite korake prema većim ciljevima, umesto da čekate da završite ceo zadatak. Nagradite se za […]

DEPRESIJA-Proces prihvatanja

DEPRESIJA-Proces prihvatanja

Kada se klijenti bore da prihvate da se osećaju na određeni način, pozicija prihvatanja je prvi korak koji pomaže. Kada dođu na savetovanje, klijenti najčešće žele da se ne osećaju tako depresivno. Pokušali su da zaustave to osećanje, a ono se pojačavalo. Tokom savetovanja pomažemo klijentu da razvije saosećanje prema trenutnom stanju, pomažemo da otpusti […]