Strah

Po Suzan Džefers, osobina straha jeste da teži da prožme mnoge oblasti našeg života.

Na primer,ako se plašite da sklapate nova poznanstva, tada je prirodno da se možete plašiti i odlaska na zabave, da imate prisne odnose, da podnosite molbe za posao…

Hajde da raslojimo strah na nivoe. Podelićemo ih na tri nivoa.

I NIVO STRAHA

Prvi nivo straha je površinska priča. Takvih priča ima dva tipa: strahovi koji se dešavaju i oni kojima je potrebna akcija.

I1. Oni koji se dešavaju su: starenje, penzionisanje, usamljenost, invaliditet, deca napuštaju dom, bolest, umiranje…

I2. Oni kojima je potrebna akcija: povratak u školu, promena zanimanja, vožnja, govor pred javnošću, mršavljenje…

II NIVO STRAHOVA

Upliće ego, odnose se na unutrašnje stanje uma, pre nego na spoljašnje  situacije.

II1. Odbacivanje, uspeh, ranjivost, neuspeh

II2. Bespomoćnost, osuđivanje, gubitak ugleda

Na primer, ako se plašite da ćete biti odbijeni, taj strah će imati uticaja na druge oblasti vašeg života-prijatelje, bliske odnose, intervjue pri traženju posla…

Tako, vi počinjete da štitite sami sebe, a rezultat toga je da se veoma ograničavate. Počinjete da se zatvarate i isključujete svet oko sebe.

III NIVO STRAHA

“Ja sa tim ne mogu da se nosim!”

U osnovi svakog vašeg straha je strah da nećete moći da se nosite sa svim što život može da vam donese.

Sve što je potrebno da uradite, kako bi ste umanjili svoj strah, jeste da stvorite veru u svoju sposobnost da se nosite sa bilo čim što vam se nađe na putu!

Osetite strah i suočite se sa njim!

strah 2

………………………………………………………………………………………………………………………………

Milica Savić, diplomirani psiholog

Savetovalište Enigma 0645821103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: