Savetovanje i psihoterapija-menjam sliku o sebi, menjajući uverenja

U savetovanju sistematično i ciljano upravljamo svojim obrascima razmišljanja i ponašanja. Poruke koje stalno slušamo, nesvesno preuzimamo kao istinite, bez provere. To su opisi ljudi koje smo svi čuli: on je klikeraš, ona je jako prijatna, njen brat uvek svima pomaže….

Mnoga naša razmišljanja i ponašanja imaju korene u našem nesvesnom. Često se osećamo prepušteni svom ponašanju i mislimo da tu ništa ne možemo da promenimo.

KAKO DO PROMENE?

Možemo svesno i ciljano da pošaljemo odgovarajuće poruke našem nesvesnom i time uskladimo nesvesne procese sa našom svesnom namerom.

Uverenja su generalizacije koje pravimo o sebi, o drugima i o svetu. Neka naša uverenja mogu da nas ograniče u ličnom razvoju. Mnogi ljudi, tokom života, razviju niz uverenja koja ih sputavaju. U NLP-u (neurolingvističkom programiranju) uverenja dele na podržavajuća i ograničavajuća.

Primeri podržavajućih uverenja Primeri ograničavajućih uverenja
Ljudi su dobri Moram da smršam
Greške su šansa da se nešto nauči Ne smem kasniti sa poslom
Kada sam koncentrisan mogu mnogo da postignem Šta počneš moraš da završiš
Učiti je zabavno Ljudi gledaju samo sebe
Kriza je šansa za rast Nikada neću uspeti

Koristite tehniku dnevnika-zapisujte nekoliko dana svoja uverenja. To će vam pomoći da uvidite čime sebe ograničavate.

Promenite svoja ograničavajuća uverenja u podržavajuća!

—————————————————————————————————————————————–

Tekst potiče iz knjige Slavice Squire-NLP u svakom uspehu mirođija

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: