Naučite da pričate sami sa sobom

Najvažnije reči koje ćemo izgovoriti su one koje kažemo sami sebi!”-Al Voker

Ljudi pričanje sa samim sobom upoređuju sa ludilom, nečim nenormalnim i nepoželjnim. Ono što se odvija u našoj glavi je mentalni razgovor sa samim sobom. Ako ovaj unutrašnji razgovor korisno upotrebimo, možemo uticati na poboljšanje svog samopouzdanja.

Mnogi ljudi misle loše o sebi. Osoba niskog samopouzdanja ne oseća se sposobnom da se suoči sa životnim izazovima.  Slika o sebi se u velikoj meri odražava baš uz pomoć unutrašnjeg razgovora sa samim sobom.

Evo primera:

Ivan i Bojan drže stručna predavanja za poslovne ljude. Kako se ponašaju u situaciji kada neko od slušalaca, usred predavanja, izađe napolje? Ivan pomisli da je šteta što neće čuti ostatak predavanja. Bojan je obično uznemiren: “Mora da im je dosadno, možda treba da skratim uvodni deo, izgleda da mi ovo baš ne ide….”

Razloga je mnogo.

 

pricanje sa samim sobom4 - Copy

Istraživanja pokazuju da ljudi sa niskim samopoštovanjem potcenjuju svoju uspešnost.

Ovakav negativan razgovor sa samim sobom, treba zameniti drugim, konstruktivnijim.

Kako to možete učiniti možete detaljnije pročitati u posebnom blog postu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Milica Savić, diplomirani psiholog 

Savetovalište Enigma 0645821103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: