Lična linija prošlosti

Alis Miler (psiholog i psihoterapeut) je rekla da što više idealizujemo ili potiskujemo svoju prošlost, to se ona snažnije vraća da nas progoni svojim negativnim uticajem.

Ukoliko ste anksiozni, depresivni ili imate panične napade, ova praktična vežba vam može pomoći:

Kada vam se učini da vam je teško u životu, setite se svoje prošlosti, svojih prijatelja i svojih korena. Linija lične istorije pomaže da se prisetite svojih uspona i padova, da povežete ono šta ste sada sa onim kroz šta ste prošli.

Uočavanje veze između trenutnog stanja i sadašnjih iskustava omogućava nam veći stepen kontrole nad sopstvenim životom. Proces prisećanja uspona i padova u sopstvenom životu je koristan za upoznavanje i unapređivanje sebe. Linija lične prošlosti nam pomaže da shvatimo gde smo bili i gde nas je to dovelo. Budite iskreni prema sebi i prema svojim korenima, čak i ako ste ih prerasli.

Uzmite parče papira. Na sredini papira nacrtajte vremensku liniju, čiji ćete početak odrediti sa rođenje, a kraj sa danas. Izdelite vremensku liniju na periode od pet godina. Setite se uspešnih i neuspešnih značajnih događaja koji su vam se desili dok ste bili dete. Zatim se setite vašeg života u mladosti i izaberite najznačajnije trenutke. Na kraju, identifikujte još najmanje pet prekretnica u vašem životu. Iznad linije ubeležite pozitivne prekretnice ili događaje, a ispod linije negativne.

 

linija proslosti - Copy

Pogledajte svoj crtež i razmislite o tome kako ste uspešno prebrodili neke životne krize iako su vam tada izgledale nesavladive. Sačuvajte svoju ličnu liniju prošlosti. Ona vam može biti veliko ohrabrenje u sledećim situacijama koje vam mogu izgledati nerešivo.

 

Milica Savić, psiholog – Savetovalište “Enigma” Novi Sad, 0645821103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: