Životni scenario-Transakciona analiza

U želji da smanje svoju strepnju pred nepoznatom budućnošću, ljudi su oduvek pokušavali da proniknu u logiku ljudskog ponašanja. Ljudi se ne ponašaju slučajno i ne žive svoj život slučajno. Uvek postoji izvesna logika iza različitih ljudskih reakcija.

Ovu nesvesnu logiku u transakcionoj analizi nazivamo životni skript.

Ljudi na osnovu svojih ranih  životnih iskustava formiraju uverenje o tome kakav će im život biti. Kasnije sebe nesvesno prisiljavaju da žive unutar zadatih uverenja.

Ako čoveka posmatramo kao biće koje ima svoje svesno i nesvesno, onda u fokus dolaze one sile iz našeg nesvesnog koje se održavaju u našim svakodnevnim postupcima i važnim životnim izborima.

Istraživanje životnog skripta kod uspešnih ljudi:

Razlikovaćemo dve kategorije uspešnih ljudi:

1) samo uspešni

2) uspešni i zadovoljni

U prvoj kategoriji skript je takav da moraju da uspeju da bi dokazali da vrede. Zadovoljni ljudi nalaze pravu meru između rada i zadovoljstva. Pokazuju da ne moraju da budu uspešni da bi bili zadovoljni.

Skript je nesvesna motivacija koja upravlja našim životom vodeći ga ka predvidljivom kraju.

Najveći deo skriptnih odluka dete donosi u predškolskom uzrastu. Reč je o zabludama o važnim životnim pitanjima.

Nesvesni skriptni mehanizmi deluju tako što osobu onemogućuju da ide određenim putem.

Ukoliko ne ispravimo svoje zablude, ponašaćemo se u skladu sa svojom iskrivljenom slikom realnosti, a ne sa samom realnošću kao takvom.

Ako je osoba kao dete nešto odlučila, onda ta ista osoba danas -kao odrasla- može preispitati svoju odluku.

Poseban problem čini to što su ljudi zaboravili svoja osnovna skriptna uverenja, tako da ona funkcionišu kao nesvesna pravila.

Većina ljudi ostaje u svom životnom skriptu.

Psihoterapija je način da neko preispita svoje skriptne zaključke i da ih promeni.

 

Psihološko savetovalište “Enigma” 064/582-11-03

(materijal za ovaj tekst je iz mojih skripta za transakcionu analizu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: