Enigma hemije privlačnosti

 

hemija4 - Copy - Copy

Enigma hemije privlačnosti

Često ljudi prave poređenje sa hemijom kada govore o privlačnosti i sviđanju. Kada se osoba, koja je u potrazi za partnerom, upozna sa nekim novim, možemo čuti da je za dalji odnos bilo presudno da li je bilo “hemije”.

Razlog što ljudi govore o hemiji je što privlačnost doživljavaju kao vrstu unutrašnjeg događaja nad kojim nemaju nikakvu kontrolu. Zapravo je reč o nesvesnim psihičkim procesima koji učestvuju u stvaranju emocije. Na potencijalnog partnera reagujemo svesnim i nesvesnim delom naše ličnosti. Kada govorimo o hemiji, mi opisujemo reakciju nesvesnog dela.

U ocenjivanju druge osobe koristimo velik broj kriterijuma. Većine tih kriterijuma nismo svesni, ali smo svesni njihovog rezultata. Ukoliko procenimo da druga osoba zadovoljava ove kriterijume, stvara se prijatno osećanje. To prijatno osećanje mnogi tumače kao hemiju privlačnosti.

Nesvesna ili intuitivna procena druge osobe je važna, ali ne i dovoljna. Osobe koje se prepuštaju samo hemiji privlačnosti dozvoljavaju da ih vodi njihovo nesvesno. Problem sa nesvesnim kriterijumima je što ih mogu činiti dečja očekivanja, različite nerealne fantazije i zablude. Istraživanja pokazuju da nesvesni procesi mogu biti pogrešni. Primer je prvi utisak o osobi koju prvi put vidimo, a koji je bio pogrešan.

Neko će sada reći: “…ali mene moj utisak (intuicija) nikada ne vara!…”

Važno je kakvi su sadržaji u našem nesvesnom. Što osoba ima više raznovrsnog iskustva u nekoj oblasti života, to je njena intuicija, u toj oblasti, tačnija. Na primer: što je lekar iskusniji, to je njegova pretpostavka o mogućoj dijagnozi tačnija.

Danas se smatra da je rešenje da naše svesno i nesvesno sarađuju. Vlastite intuitivne zaključke uzmite u obzir kao važne signale, ali ne kao istinu, već pretpostavke koje treba proveriti.

Oni ljudi koji partnere biraju isključivo na osnovu hemije, ponavljaju pogrešne izbore ostajući nesrećni u ljubavnom životu.

(tekst: Z.Milivojević)

privlacnost 5 - Copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: