Domaći zadatak kod psihologa

Psihoterapija je naziv za razgovor sa psihoterapeutom, u kome mu se obraćate za  pomoć u oblasti mentalnog zdravlja.

Psihoterapija je  postupak koji se primenjuje sa ciljem da se klijent osposobi da sam rešava svoje probleme.

Kada idete na seanse kod psihologa, domaći zadatak je deo tretmana. Obično ga osmišljava terapeut. Zadatak koji dobijete da uradite u toku psihoterapijskog procesa koristi vama. Nećete dobiti nikakve kaznene poene, ukoliko ne uradite zadatak,  ali ćete biti sve dalji od rešavanja sopstvenog problema zbog kojeg ste se obratili psihologu.

Važnost domaćih zadataka ogleda se u ponovnom preživljavanju situacije, jer ona predstavlja problem za klijenta.

Glavni cilj zadavanja domaćih zadataka jeste da klijent i nakon terapije samoinicijativno radi na sebi. Na taj način on aktivno učestvuje u promeni svojih razmišljanja i primeni novih obrazaca ponašanja koje je usvojio tokom seanse. Ujedno, zadaci podstiču klijente da razvijaju nove veštine kako bi savladali svaki izazov.

Primer domaćeg zadatka

Sadržaj domaćeg zadatka uglavnom obuhvata nešto o čemu je već bilo reči na samoj seansi pa sada to treba uvežbati i van terapijskog konteksta.

Pretpostavimo da imate strah da upoznajete nove ljude jer niste dovoljno ovladali veštinama socijalne komunikacije.

Domaći zadatak klijenta bi bio na primer da do sledeće seanse, inicira razgovor sa bar jednom nepoznatom osobom u svojoj okolini.

DZ

(delovi teksta Sanje Marinković)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: