Od depresije do promene

U ovom tekstu pričaću o tome kako da prepoznate male korake ka uspehu do promene. Depresivan stil razmišljanja karakteriše fokus na negativno, na neuspehe i samokritičnost.

Krenuću od toga šta je strouk, jer ćemo ga spominjati, kao i samostroukiranje.

Glavno sredstvo za rad sa ljudima su poruke. Zbog toga su strouk i njegova negacija diskaunt osnovni TA pojmovi koji pomažu da se razvije veština stroukiranja, a s druge strane spreči otpisivanje.

Pozitivno značenje reči strouk je glađenje rukom ili milovanje.

U savremenoj teoriji strouka i diskaunta važe sledeće definicije:

Strouk = realna poruka

Diskaunt = nerealna poruka ili ignorisanje

Sposobnost upućivanja stroukova u međuljudskim odnosima važna je jer:

Izgrađuje pozitivan odnos dve osobe,

potvrđuje pozitivan identitet odrasle osobe (ili deteta).

 

Samostroukiranje je kada osoba stroukira samu sebe.

Samostroukiranje je jedna od pretpostavki mentalnog zdravlja i kvalitetnog života.

 

Kako da naučite da se samopohvaljujete?

  1. Dajte sebi pozitivan strouk svaki put kada napravite korak u pravcu promene.
  2. Pohvalite se za trud da napravite promenu.
  3. Precizirajte šta je cilj
  4. Hvalite i korake do cilja, ne samo krajnji ishod

 

Na primer:

Umesto da kažete sebi: “Ne vredi, ne ide mi!”, kažite: “Drago mi je da sam probao!” ili “U ovom momentu sam dao sve od sebe.”

Izjavu:”Opet sam samokritična!”, možete promeniti u: “Dobro je da sam prepoznala da sam bila samokritična.”

U slučaju da se bojim da idem liftom. Kada odredim da mi je cilj da uđem i izađem iz lifta i ako to uradim za to se pohvalim, a ne govorim: “A,to je ništa! Nisam ni do prvog sprata stigao.”

promena

Moje ime je Milica Savić.

Ukoliko želite da naučite samostroukiranje, možete me naći u mom savetovalištu “Enigma”-064/582-11-03.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: