Psihoterapija depresije

 

Psihoterapija je složena delatnost, koja podrazumeva donošenje niza odluka o tome kako najbolje intervenisati. Tokom vremenski ograničene terapije potrebno je da rad bude efikasan i da podstiče promenu u kratkom vremenskom periodu. Mislim na svaku seansu posebno. Nekad je rad na depresiji dugotrajan proces, ali se može razložiti na faze.

Korisno je podučavanje klijenta o modelima koji mu mogu pomoći da shvate svoja iskustva i proces.

Kako izgleda moj rad sa klijentima koji imaju dijagnozu depresije?

  1. Na upoznavanju saslušam klijenta i upoznam ih sa načinom rada. Pokažem im upitnik koji koristim i koji mi se do sada pokazao efikasan u davanju rezultata. Klijenti vole taj upitnik, jer mogu da prate sopstveni napredak. Objasnim im da ću im davati razne vežbe i neke druge upitnike u skladu sa njihovim problemom.
  2. Objasnim teorijske koncepte koji im pomažu da preuzmu kontrolu nad svojim procesom promene. Volim da napravim poređenje: kao kad čovek slomi nogu, pa se služi štakama dok se ne oporavi; tako i oni uče alate kojima će se služiti izvan terapije.
  3. Podržim klijenta da donese nove odluke i da ih prihvati, da uvidi koje stare odluke su ga ometale u napredovanju i menjanju.
  4. Pružim podršku u povezivanju sa drugima i svetom, klijenta kao osobe sa novim načinom ponašanja.

Sve ovo utiče na povećanje samovrednosti i samopouzdanja.

U radu se oslanjam na literaturu dva stručnjaka iz ove oblasti Marka Vidousona i Dejvida Brnsa (iz dva psihoterapijska pravca: TA i REBT) i konsultacije sa kolegom psihijatrom.

Ukoliko želite da radite sa mnom na ovom problemu, možete me kontaktirati u mom savetovalištu “Enigma” u Novom Sadu 064/58211-03.

Zovem se Milica Savić. Više o meni možete pronaći ovde: https://savetovalisteenigma.com/2018/06/28/o-meni-milica-savic/

ptica u polju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: