Srce i mozak u ljubavi

Ako želite da vizuelno predstavite ljubav, verovatno ćete nacrtati srce. Kako je ljubav stvar srca, ljudi biraju srcem. Suprotnost je biranje iz interesa, iz hladne proračunatosti koju simboliše mozak. U lažnoj dilemi biranja srcem ili mozgom, ogromna većina se odlučuje za biranjem srcem.

srce d

Kada ljudi biraju srcem, veoma često se kasnije razočaraju i zažale zbog svog izbora. Mlađi se često žale da stalno biraju pogrešne. Od onih koji se bore da sačuvaju ljubav u nezadovoljavajućim vezama i brakovima, preko onih koji su prevareni, ostavljeni ili razvedeni, sve do usamljenosti onih koji su bez partnera dočekali pozne godine zato što njihovo srce još nije prepoznalo pravog – sve to čini brojne dokaze da biranje srcem nije dobar način izbora partnera.

Ljubavna patnja

Kako onda birati? Ako ne srcem, da li onda mozgom? Postoji li nešto treće?

Uostalom, šta je to biranje srcem? Kada kažemo „srce” mi koristimo pesnički jezik da bismo opisali nesvesne psihičke procese. Kada biramo srcem, mi u stvari prepuštamo našem nesvesnom da izabere partnera. A kada nesvesno izabere, onda očekujemo da se naša svest pomiri s tim izborom i potrudi se da veza uspe. Kada je nečije svesno izričito protiv nesvesnog izbora nekog određenog partnera, nastaje konflikt u kojem prevlada nesvesno zato što je ono to koje stvara snažne emocije.

Nesvesni izbor partnera se odvija po tipu intuicije, koju definišemo kao proces obrade informacija, kojeg nismo svesni, već smo samo svesni rezultata ovog procesa – doživljaja da nam se drugi sviđa, da smo se u njega zaljubili. Ne samo da ljudi veruju svom doživljaju već ga smatraju izrazom njihovog pravog Ja. Što je intenzivnija prijatna emocija prema nekom, a koju je na nama nepoznat način stvorilo naše nesvesno, to smo uvereniji da je ljubav veća i da će biti ista takva i u budućnosti.

Nažalost, mnogo je dokaza da je ovakav način razmišljanja zapravo jedna zabluda koja je odgovorna za veliku količinu ljubavne patnje. Problem sa zabludama jeste taj što ljudi koji su u zabludi ne znaju da su u zabludi, nego čvrsto veruju da su njihova uverenja i način razmišljanja i odlučivanja ispravni.

Za one druge koji smatraju da njihov način biranja partnera nije dobar, predlažemo model u kojem nesvesni i svesni procesi sarađuju, koji im omogućuje da spoje srce i mozak. Ako nečije nesvesno ima tako važan zadatak da izabere nekoga koga će osoba voleti, provesti zajednički život i roditi decu, onda bi bilo dobro da osoba sazna šta nosi u svom nesvesnom. Zato je prvi korak u saradnji nečijeg svesnog i nesvesnog da osoba upozna sadržaje vlastitog nesvesnog i pronađe obrazac koji se ponavlja u pogrešnim izborima.

Drugi korak je shvatanje i prihvatanje činjenice da ljubav nije dovoljna za uspešnu vezu. Mnogo je ljudi koji se vole, a nisu u stanju da naprave kvalitetnu i stabilnu vezu ili brak. Razlog za to je što imaju međusobno nespojive predstave o tome kako bi ljubavna veza ili brak trebalo da izgledaju. Veze i brakovi propadaju zato što dvoje ljudi koji se vole, neprestano i neuspešno pokušavaju da nateraju onog drugog da se uklopi u njihov koncept veze.

Odgovori za sreću

Mnogo veće šanse za dobru ljubavnu vezu i brak imaju oni koji koriste razum i svoje poznavanje ljudi kako bi sagledali da li osoba prema kojoj osećaju snažnu privlačnost uopšte može ili ne može da se uklopi u njihov koncept veze.

Neka od pitanja koja treba da sebi postave prilikom odlučivanja su sledeća: Kako osoba reaguje u konfliktnim situacijama? Da li insistira da uvek bude po njenom ili se uvek uvredi i povlači? Da li u konfliktima vređa i preti nasiljem? Da li osoba želi da ima decu? Kako osoba zamišlja odgajanje i vaspitavanje dece? Da li osoba ume da upravlja svojim novcem? Kakav odnos ima sa svojim roditeljima i da li je previše pod njihovim uticajem? Da li osoba drugima stavlja do znanja da je slobodna? Da li je osoba sklona porocima (alkohol, kockanje, droga…)? I tako dalje. Kada bi se ljudi odlučivali za vezu imajući u vidu odgovore na ova pitanja, imali bi mnogo više sreće u ljubavi.

empatija3 - Copy - Copy

Tekst napisao Dr Zoran Milivojević http://www.politika.rs/sr/clanak/411134/Srce-i-mozak-u-ljubavi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: