Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj karakterišu ciklične promene raspoloženja: veliki usponi (manija) i padovi (depresija). Epizode mogu biti ili uglavnom manične ili uglavnom depresivne, sa periodima normalnog raspoloženja između. Promene raspoloženja mogu slediti jedna drugu vrlo brzo, za nekoliko dana ili mogu  biti u razmacima od nekoliko meseci ili godina. Sami usponi i padovi mogu varirati u intenzitetu i ozbiljnosti.

Manija

Kad su ljudi u maničnoj fazi, povišenog raspoloženja, oni mogu biti preaktivni, preterano pričljivi, imaju mnogo energije i mnogo manju potrebu za snom nego obično. Oni se brzo prebacuju sa jedne teme na drugu, kao da ne mogu da izgovore svoje misli dovoljno brzo. Sposobnost održavanja pažnje je smanjena i mogu se lako omesti. U maničnoj fazi,  mogu biti razdražljivi,  ljuti, svađalački raspoloženi, imaju lažne ili prenapumpane ideje o svom položaju ili važnosti u svetu. Oni mogu biti vrlo ushićeni i puni velikih planova koji su vezani za posao kao i svoj emotivni život. Često im je i rasuđivanje oštećeno u tim poduhvatima. Mogu donositi nepromišljene odluke o udaji ili ženidbi i imati finansijske izdatke. Ukoliko se ne leči, manija se  može pogoršati do psihotičnog stanja.

Depresija

U depresivnom ciklusu osoba može imati sniženo raspoloženje sa poteškoćama koncentracije, nedostatakom energije sa usporenim razmišljanjem i kretanjem, promenama u ishrani i ritmu spavanja, osjećaj beznađa, bespomoćnosti, tuge, bezvrednosti, krivice i ponekad misli o samoubistvu.

bipolarni8

Većina ljudi, koji imaju bipolarni poremećaj, piju više od jednog leka. Uz stabilizator raspoloženja  oni mogu koristiti lekove za prateće simptome: agitaciju, anksioznost, nesanicu, ili depresiju. Važno je da nastaviti sa uzimanjem stabilizatora raspoloženja kada uzimanje antidepresiv, jer su istraživanja pokazala da lečenje samo antidepresivima povećava rizik da će se pacijent prebaciti u stanje manije ili hipomanije ili razviti brzo ciklirajući poremećaj. Pronalaženje najboljeg mogućeg leka ili kombinacije lekova, od izuzetne je važnosti za pacijenta i zahteva pomno praćenje od strane lekara i strogo pridržavanje preporučene terapije. (Dr Petar Vojvodić)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: