Anksioznost i afirmacije

Usredsređivanjem pažnje na strah, pojačava se njegov intenzitet. Boreći se sa zastrašujućim mislima, činim da se one javljaju češće i da traju duže. Umesto toga, mogu da preusmerim svoj um na smirujuće misli i okolnosti. Vežbajući, postajem sve bolja u preusmeravanju svoje pažnje.

Pozitivno mišljenje će vam doneti dugoročnu korist, ako je i realistično, logično i samopomažuće. Ne zatvarati oči pred činjenicama.

Sigurno su vas nekad u životu tešili: ” Ma, biće to sve dobro!”

Suočavanje sa problemom zahteva:

sagledavanje stvari iz više uglova,

misliti o mogućim alternativama i

tragati za rešenjima

AFIRMACIJA= pozitivna izjava za podizanje samopouzdanja, služi da ojača nov i pozitivan način razmišljanja i osećanja.

Afirmacije koje slede namenjene su da vam pomognu da promenite svoj stav i reagujete konstruktivno na unutrašnji govor koji podstiče anksioznost.

Čitajte ih polako, jednu po jednu. Kada vam neka privuče pažnju i smatrate da je realistična za vas, zadržite se na njoj. Ponovo je čitajte tokom dana ili nedelje. Razmišljajte kako da je upotrebite i ponašate se u skladu sa njom.

Srećno!

  • Biram mir umesto strah
  • Učim kako da svesno izaberem šta da mislim
  • Kada se jave anksiozne misli, mogu da usporim i da dišem
  • Mogu da odvojim vreme da se opustim
  • Kada sam smirena, samouverena i sigurna, strah se polako povlači
  • Mogu da izdržim neprijatnost
  • Kada situaciju sagledam iz više uglova, uvidim da nemam čega da se bojim

note 2 - Copy

Ukoliko imate nedoumice i  nejasnoće, možete me pozvati na 064/582-11-03

Vaša,

Milica Savić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: