Destruktivne uloge-Spasilac, Žrtva, Progonilac

 

Sagledajte svoje ponašanje u kontekstu ovih destruktivnih uloga i procenite u kojoj  ste najčešće?

Spasioci brinu o drugima tako što rešavaju njihove probleme, sprečavajući ih da samostalno donose odluke i nađu sopstveni put. Spasilac radi za druge ljude stvari koje ne bi trebalo da radi. Remeteći granice preopterećuje i sebe i druge. Motiv takvog ponašanja je potreba da se oseti voljenim, potrebnim. Spašavanje hrani sebičnost, zavisnost i bespomoćno ponašanje spasenog. Dovodi do osećanja besa i kod spasioca i kod spašavanog.

Kako ćete prepoznati Spasioca? Uradi više od pola posla umesto drugih i kada se to od njega ne traži.

Žrtve smatraju da nisu sposobne da samostalno donose odluke i dozvoljavaju drugima da rukovode njihovim životom i da brinu o njima. Žrtva meša ranjivost sa bespomoćnošću. Ne preuzimaju odgovornost za događaje u svom životu. Sa žrtvinog gledišta uvek je neko drugi kriv što su stvari takve kakve su. Skriveno izražavaju svoja osećanja,  posebno negativna (bes i agresivnost).

Kako ćete prepoznati da ste u ulozi Žrtve?

Potrošićete vreme u tužakanju kako nešto ne možete da uradite,umesto u traženju rešenja. Uverenja su da će drugi iskoristiti njihovu slabost.

Progonilac je onaj ko omalovažava druge ljude,pritiska, prisiljava, kritikuje, propoveda, sudi i kažnjava. Ne razlikuje verbalno nasilje od moći.

Prepoznaćete da ste u ovoj ulozi po rečenici: “Ne mogu da verujem…Zar je moguće da si tako glup?”

Ukoliko otkrijete da neku ulogu često koristite, a to vam se ne dopada, emotivno pismena stvar je da prestanete sa takvim ponašanjem. Trudite se da u budućnosti što manje grešite u tom smislu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: