Kada izgubimo nekog

Proces žalovanja ima svoje faze:

  1. PORICANJE

“Nemoguće je da se ovo dešava”, “Ovo ne može biti istina”

Pojedinci mogu odbiti da prihvate činjenicu da je došlo do gubitka. Mogu minimizirati ili potpuno negirati situaciju.

  1. LJUTNJA

“Zašto se ovo baš meni dešava?”, “Ko je kriv?”

Kada pojedinac shvati da je došlo do gubitka, može postati ljut na sebe ili druge.

Mogu se raspravljati da je situacija nepravedna ili da život nije fer.

Može ih mučiti osećanje krivice.

  1. PREGOVARANJE

“Uradiću bilo šta da ovo promenim “

U pregovaranju, pojedinac može pokušati da promeni ili odloži svoj gubitak.

Na primer, oni koji su raskinuli sa partnerom, mogu pokušati da ga ubeđuju da se vrati nakon raskida/razvoda, da se pomire.

  1. DEPRESIJA

“Čemu nastavljati da se trudiš posle ovakvog gubitka?”

U fazi depresije, pojedinac je prepoznao da je došlo do gubitka.

Može se izolovati i provoditi vreme u plakanju i žalosti.

Depresija je preteča prihvatanju, jer pojedinac prepoznaje svoj gubitak.

  1. PRIHVATANJE

“Znam šta se desilo i ja to ne mogu promeniti. Sada je potrebno da se nosim sa tim.”

Na kraju, pojedinac prihvata svoj gubitak.

Razume situaciju na racionalan način.

Emotivno se dobro nosi sa novonastalom situacijom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: