Zavist

Zavist se manifestuje kao ŽELJA za nečim što drugi poseduje.

Subjekt može drugome zavideti na: autu, kući, porodici, deci, poslu, unapređenju, pobedi, na znanju ili veštini, na snazi, inteligenciji, lepoti….

Osnovno je shvatiti da je adekvatna zavist korisno i prirodno osećanje.

Konstruktivna zavist polazi od toga da tuđi uspeh ne znači sopstveni neuspeh. Pomaže nam da definišemo sopstvenu želju i da se angažujemo u aktivnostima koje će nas dovesti do ostvarenja te želje.

PRIMER:

Komšija pravi novu ogradu, sa suviše detalja, ukrasa, zavijutaka… Vama se ta ograda ne sviđa, ali osećate da mu zavidite, jer sređuje oko kuće.  Zatim shvatate da i Vi imate ŽELJU da sredite svoje dvorište. Više nije važan ni komšija, ni njegova ograda, već ono što Vi želite i kako do toga doći?

ŽELJA: >Želim urediti svoje dvorište, da mogu leti uživati u njemu<

Koliko je moja želja ostvariva?

Šta mogu uraditi, da bih uživao/la u svom dvorištu?

  • kupiti nove stolice
  • ozidati roštilj
  • novi suncobran
  • zameniti stare sedalice šarenim
  • dodati par saksija cveća
  • od starih dasaka ću napraviti kućicu za alat
  • …. ……   …….

Mogućnosti su razne. Pri tom nećete ulaziti u dozvoljeni minus u banci da bi Vaša ograda bila veća, bolja, lepša.

Zavist je adekvatno i korisno osećanje kada pomaže osobi da prepozna svoju želju i kada je motiviše da je ostvari na način koji podrazumeva zdravu kompeticiju i konstruktivnost.

zavist3

Tekst za vas pripremila: Milica Savić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: