Tuga ili depresija

Često se, u svakodnevnom govoru, može čuti fraza “Nešto sam depresivan ovih dana“; „Uhvatila me neka depresija“, i slično. Prešlo nam je u naviku da upotrebljavamo ove termine, a da pritom i ne znamo koliko su, zapravo, pogrešni.

Dakle, ako nismo depresivni, šta smo? Kako se zove stanje u kom smo, kada smo „nekako depresivni ovih dana“, i kako ćemo znati da napravimo razliku?

Tugu osećamo kada…

Tugu osećamo kada procenimo da smo zauvek izgubili nešto što nam je izuzetno emotivno važno. Posebno je bitno znati da to što smo izgubili ne mora obavezno da bude „objektivno“ važno. Dakle, ne mora da bude važno nekom drugom, nego samo nama. Prema tome, što nam je izgubljena stvar, predmet, osoba važnija, osećanje tuge zbog gubitka  je snažnije.

        Ono što stvara zabunu, i dovodi do brkanja pojmova tuge i depresije, jeste trajanje tugovanja. Ono ponekad može biti dugo, pa se osobi čini da prelazi u osećanje sa kojim ne može da izađe na kraj. Međutim, čak i ova pojava, ima smisla i nečemu služi. Dakle, kada tuga traje dugo, znak je da nam je gubitak zbog kog tugujemo izuzetno važan, i potrebno je vreme da bi se navikli na taj gubitak. Odnosno, da bi prihvatili činjenicu da  se život i sa gubitkom, nastavlja. Dakle, tuga, čak i „dugotrajna“, ma koliko bila teška, zamorna i neprijatna, ima svoju važnu zaštitnu funkciju. Dok tugujemo, pripremamo se za sve ono što nas čeka, i razvezujemo se od onog važnog što smo izgubili.

Depresiju osećamo kada…

        Depresiju osećamo onda kada procenjujemo da se naša najveća želja, razlog zbog kog živimo, nešto što nam je neophodno za život, nikada neće ostvariti. Da nikad nećemo imati to, bez čega naš život nema smisla. Depresija nas, za razliku od tuge, ne priprema, i ne prilagođava na novonastalu situaciju.

Poređenje

        Tu se, dakle, javlja sličnost između tuge i depresije. U oba slučaja žalimo za nečim izgubljenim, što više ne možemo da vratimo. Razlika je u tome što se tuga javlja nakon svakog značajnog gubitka, traje neko vreme, duže ili kraće, u zavisnosti od značaja izgubljenog, ima funkciju da osoba proradi, prihvati, i nadje način da nastavi dalje, bez onoga što je izgubila, dok se depresija javlja u situcijama kada je gubitak takav da ga osoba doživljava kao gubitak svoje suštine, odnodno, samog sebe. Nije u stanju da osmisli svoj život bez izgubljene stvari, pa zbog toga, depresija na neki način, uključuje žaljenje za samim sobom.

        Kako depresivna osoba ne vidi smisao daljnjeg života, ona, samim tim nema volje za obične, svakodnevne stvari koje je ranije volela, za drage ljude, obaveze i slično. Najčešće je u nekom „lebdećem“ stanju, bez izgleda da će takvo stanje prestati.

        Važno je dodati još i to, da tuga zaista može „postati“ depresija u slučajevima kada traje predugo, recimo kada se „golim okom“ čak i na primer dve godine nakon gubitka vidi da je osoba tužna. Ako burno reaguje na svaki pomen gubitka, ako neutešno plače u svakodnevnim situacijama i slično. Dakle, ako i neko ko je ne poznaje dovoljno, jasno vidi da je tugovanje preterano. Jaka tuga obično traje oko šest meseci, pa, intenzivno tugovanje dugo nakon ovog perioda, može biti znak za uzbunu.

        Ako rezimiramo, razlika između tuge i depresije je u tome što je tuga primereno osećanje žaljenja zbog gubitka nečega za nas veoma značajnog, i služi da nas pripremi za naredni period, i život sa tim gubitkom. Dok je depresija osećanje koje se javlja kada mislimo da naš život nema, i nikada više neće imati smisla, jer smo sa onim što smo izgubili, zapravo izgubili sebe. Zbog toga se javlja dugotrajna bezvoljnost i nezainteresovanost za sve ono što predstoji.

Lana Smiljanić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: