Blog

Pogledajte šta istražujem i o čemu razmišljam.

Terapija prihvatanjem i posvećenošću-ACT-Acceptance and Commitment Therapy

Terapija prihvatanjem i posvećenošću-ACT-Acceptance and Commitment Therapy

January 17, 2020

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) dobila je ime na osnovu svoje suštinske poruke: prihvati ono što je izvan tvoje lične kontrole i posveti se onim akcijama koje unapređuju i obogaćuju tvoj život. Cilj ove terapije je ostvarivanje ličnih potencijala za ispunjen i smislen život, podučavanjem psiholoških veština za nošenje sa bolnim […]

Anksioznost i depresija-3 koraka

Anksioznost i depresija-3 koraka

January 16, 2020

Svakodnevno naš mozak “ćaska” sa nama kroz “samo-govorne” poruke. Te poruke mogu biti pozitivne, neutralne i negativne. Pozitivne i neutralne poruke uključuju samopomažući govor poput: “…prebrodićeš ovo…”, ” …ovo si pametno uradila …” Ove pozitivne i neutralne poruke nam ne štete i ne zahtevaju da obratimo pažnju na njih. Poruke koje nam mozak šalje mogu […]

Savetovanje i psihoterapija-menjam sliku o sebi, menjajući uverenja

Savetovanje i psihoterapija-menjam sliku o sebi, menjajući uverenja

January 13, 2020

U savetovanju sistematično i ciljano upravljamo svojim obrascima razmišljanja i ponašanja. Poruke koje stalno slušamo, nesvesno preuzimamo kao istinite, bez provere. To su opisi ljudi koje smo svi čuli: on je klikeraš, ona je jako prijatna, njen brat uvek svima pomaže…. Mnoga naša razmišljanja i ponašanja imaju korene u našem nesvesnom. Često se osećamo prepušteni […]

Partnersko savetovanje-“Dvoje kao jedno”

Partnersko savetovanje-“Dvoje kao jedno”

January 12, 2020

Mnogi veruju da je vrhunac ljubavi kada se dvoje stope u jedno biće. Kada dve osobe funkcionišu kao jedna ličnost, tada govorimo o patološkoj simbiozi. Simbioza je nužna u odnosu majke i bebe. Ona omogućuje detetu da se razvija u zaštićenom okruženju. Što je tokom razvoja dete sposobnije, to simbiotske veze više labave. Cilj simbioze […]

Sadašnji trenutak-vežba

Sadašnji trenutak-vežba

January 11, 2020

Evo jedne vežbe koja pomaže kod depresije: Sadašnji trenutak je doživljaj, a ne misao. Svaki put kada pristupate doživljaju bez imaginacije budućnosti ili rekonstrukcije prošlosti vi ste u sadašnjem trenutku. Kako ćete izvežbati da što više budete u sadašnjem trenutku i više doživljavate, a manje analizirate? Reč je o navici koju možete izgraditi vežbom i […]